ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන…..

වැලිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂිකා කමලා මීගහවත්ත මැතිනියගේ මැදිහත් වීම මත මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබු ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන 2017-05-15 වන අද දින වැලිගම කොට්ඨාසයේ පාසල්ගුවල ගුරුවරුන් සදහා විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දි පැවැත් වූ අතර 2017-05-16 වන දින සිසුන් සදහා පැවැත් වේ.

ළමා රෝග විශේෂ්‍ඥ- වෛද්‍ය ජේ.එම්. නිලාම් මහතා විසින් මෙම වැඩසටහනේ දේශන කටයුතු සිදු කළ අතර යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ආයතනය විසින් මේ සදහා මූල්‍ය අනුග්‍රහකත්වය දරණ ලදි….

   

 

සිංහාසන සටන….

වැලිගම සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය හා තෙලිජ්ජවිල විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරගය මෙවරද මැයි මස 04 වන දින මාතර  දී පැවැත් විය.

ජාතික තලයේ පාසල් දෙකක් වන මෙම පාසල් අතර සිසුන්ගේ සුහදතාව වර්ධනය කිරිමේ අරමුණ ඇතිව මෙම තරග සංවිධානය කළ අතර මෙවර සත්කාරක පාසල ලෙස අප පාසල කටයුතු කර අතර ඒ සදහා පාසලේ ආදි සිසුන් ඉතා වැදගත් කාර්යය භාරයක් ඉටු කරන ලදි…

BATTLE OF THE THRONE…..

අප විද්‍යාලය හා මාර/තෙලිජ්ජවිල මහා විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගය මෙම වර්ෂයේ දී ද, 2017-මැයි- 04 දින පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

කොළඹ සිද්ධාර්ථ සමාජය, විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය හා ආදි සිසුන් රැසකගේ මෙන්ම විද්‍යලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ඇතුලළු අනිකුත් සිසු දරුවන් ආචාර්ය මණ්ඩලය හා පාසලට ළබැඳියන් බොහෝ දෙනෙකු මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට කැපවී කටයුතු සිදු කරයි…