“සිසු නයු අබිසෙස් – 2017“

2017 වර්ෂය සදහා තෝරා පත් කර ගත් ශිෂ්‍ය නායකයින් හැට දෙදෙනෙකු (62)  සදහා 2017-07-10 දින නිල ලාංඡන පැළැඳවීම සිදු විය.

ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක ලෙස 12 කලා අංශයේ, චමත් ජනනුවන් ශිෂ්‍යයා ප්‍රතිඥා දුන් අතර 11-A පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන මිනුල නිශේල් හා මිලින්ද ප්‍රියශංඛ යන ශිෂ්‍යයින් උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයින් ලෙස ප්‍රතිඥා දෙන ලදි.

  

මෙම උත්සව අවස්ථාව සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මාර/සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය, ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභී, කලාශූරී, ප්‍රවිණ චිත්‍ර ශිල්පී එස්.එම්. සරත් මහතා සහභාගී වූ අතර දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි, වැලිගම සංවර්ධන කමිටු සම සභාපති ගරු චතුර ගලප්පත්ති මැතිතුමා හා වැලිගම නගරසභාවේ හිටපු උප නගරාධිපති අරින්ද සනත් කුමාර මැතිතුමා ද සහභාගී වූහ. එලෙසම මාර/ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සහකාර විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය නාත්තේවෙල නන්දසිරි හිමිපාණෝ හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිතා කමලා මීගහවත්ත මැතිණිය, වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා වන කේ.ජී. සුමිත් ශාන්ත මහතා (සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය), මාර/අර්ෆා ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ද, මාර/සුමංගල විද්‍යාලයේ නි.විදුහල්පති ජේ.පී. සිරිල් මහතා හා ආචාර්ය ඩී.එම්. කරුණාරත්න මහතා, මාර/කූඩළුමුල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ නි.විදුහල්පති පී.එස්.පී. දේවිකා රත්නායක මහත්මිය ද විශේෂ ආරාධිතයන් ලෙස සහභාගී වූහ.

“SISU NAU ABISES – 2017”

The investiture of 62 students as prefects for the year 2017 was held on the 10th of July 2017.

Chamatha Jananuwan of the Art stream was taken the oath as the head prefect and Minula Nishel and Milinda Priyasanka of grade 11-A class were taken their oath as deputy prefects of the school.

As distinguish guests an old boy of the school, international award winner master and  a genius artist Mr. S.M. Sarath and the co-president of the weligama Development committee ex.member of the  southern provincial council Mr. Chathura Galappaththi and ex.Vice chairmen of the Weligama Urban Council Mr. Arinda Sanath Kumara. Assistant Principal of MR/Sri Sumangala Girls’ college, Rev. Naththewela Nandasiri Thero, Divisional Director of Education Mrs. Kamala Meeghawatta, The Divisional Secretariat an old boy of the college Mr. K.G. Sumith Shantha, The principal of MR/Arfa College, Deputy principal of MR/Sumangala college. Mr. J.P. Cyril and Mr.D.M. Karunarathna, Deputy Principal of Mr/Kudalumulla Kanishta Viddyalaya Mrs. P.S.P Devika Rathnayaka were also participated for this event.

උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථාවන්……

 

 

 

  

 

පරිත්‍යාග..

2017-06-29 දින  බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික Maurice Scott Weightman මහතා විසින් විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සදහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සහ විවිධ වර්ගයේ අධ්‍යාපනික උපකරණ රැසක් පරිත්‍යාග කරන ලදි. තව ද එතුමා විසින් 2017 සහ 2018 වර්ෂ සදහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සදහා අවශ්‍ය අධාර හා උපකරණ සපයා දෙන බවටත් එතුමා විසින් පොරොන්දු විය. මීට පෙර ද එතුමා විසින් විශාල වශයෙන් අප විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සදහා ආධාර ලබා දුන් අතර ඒ පිළිබදව කෘතඥතා පූර්වකව ආවර්ජනය කර සිටිමු.

This is to pay our gratitude to Mr. Maurice Scott Weightman, a British national who has donated same sports equipment s and  some other educational materials for the well being of the students in our school on 29th of June 2017 and also for the keen interest of promoting cricket here. Specially promising to grant his assistance for the year 2018 as well. He had been assisting our school since many ears ago.