වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය (2016)

අප විද්‍යාලයේ පසුගිය වසර තුල දී අධ්‍යයන කටයුතු හා විෂය භාහිර හා සමගාමි කටයුතු වලදි දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් සදහා ත්‍යාග හා සහතික පත් ප්‍රධානය පසුගිය 27 වන දින පැවැත් වූ අතර  සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ අතින් සිසු දරුවන් සදහා තැගී හා සහතික පත් බෙදා දීම සිදු විය. ප්‍රධාන ආරාධිත ලෙස පාසලේ ආදී ශිෂ්‍යය, ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මා සහභාගී විය. එසේම දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් හිටපු නගරාධිපති අරින්ද්‍ර සනත් කුමාර මැතිතුමා සහභාගි විය. සිසුන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග සපයා දීම සදහා කොළඹ සිද්ධාර්ථ සමාජය, පාලිත රත්නායක මහතා, ‘ෂා කොපිබියුරෝ‘ අධිපති තුමන් මහත් මෙහෙයක් ඉටු කල බව ගෞරව පූර්වකව සිහිපත් කරමු.