පරිත්‍යාග…2018

2018-01-11 දින  බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික Maurice Scott Weightman මහතා විසින් විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සදහා අධ්‍යාපනික උපකරණ හා ක්‍රීඩාවෙන් දක්ෂතා දක්වන සිසුන් සදහා මූල්‍ය  පරිත්‍යාගයන්  කරන ලදි. මීට පෙර සිට ද විවිධ අවස්ථාවල අප සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් කැප වන එතුමන්ට අපගේ කෘතඥතාව පළ කරමු.

වාර්ෂක ක්‍රීඩා උත්සවය…2018

අප විද්‍යාලයේ වාර්ෂක ක්‍රීඩා උත්සවය පෙබරවාරි මස 07 වන දින  පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති  අතර අනිකුත් කණ්ඩායම් තරග වන ක්‍රිකට්, වොලිබෝල් හා එල්ලේ තරග මේ වන විට පවත්වා අවසන් කර ඇත. මූලික පිටියේ තරග පෙබරවාරි මස  01 දින ද, පාපන්දු තරග පෙබරවාරි මස 02 වන දින ද, අවසන් තරග 07 වන දිනයන් හි යෙදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මැරතන් ධාවන තරගය

2018-1-26 වන දින අප විද්‍යාලයේ වාර්ෂක ක්‍රිඩා උත්සවයේ තරග ඉසව්වක් වන මැරතන් ධාවන තරගය පවත් වන ලද අතර පෙ.ව. 7.00 ට පමණ විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ කල තරගය එය පැලෑන වට රවුම හා කුඹල්ගම මං සන්ධිය හරහා පැමිණ කුෂ්ඨරාජගල අසලින් අවසන් වන ලදි.

පරිගණක ක්‍රමලේඛණ රටා හදුනා ගැනීමේ වැඩසටහන (Hour of Code)…

පසුගිය දෙසැම්බර් මස 07 වන දින ජාතික මට්ටමින් අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැත්වූ ‘‘Hour of Code“ සැසිය සදහා අප විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සහභාගි වූ අතර එහිදි කේත කරණය පිළීබද වූ මූලික හුරුවක් ඔවුන්හට හිමිවිය… අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා මෛක්‍රෙසොෆ්ට් ආයතනය හා හෙඩ් ස්ටාර්ට් ආයතනය සම්බන්ධ වෙමින් මෙම සැසිය සංවිධානය කරන ලදි.

මෙම වැඩසටහන සඳහා අප විද්‍යාලයේ පහත නම් සදහන් සිසුන් සහභාගි වන ලදි.

 1.  8B –U.M.DULMIN  THEEKSHAN

 2.  8C-T.P.HASINDU   ISURANGA

 3.  8C-B.H.TARAKA   DILSHAN

 4.  8C-ERANTHA  RASHMIKA

 5.  8C-P.W.SATHUTU  SAMPATH

 6.  8C-P.HESHAN  DINTH

 7.  8D-SUDARA   NAYANAJITH

 8.  8D-P.H.KAUSHIKA  PRAMOD

 9.  8D-A.H.T.KAVEESHA  DILANJANA

10. 8D-P.A.T.H.DIMALSHA