පොසොන් පෝය දින වැඩසටහන්

අද දින පාසලේ සිසුන් 900 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පොසොන් පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් සිල් සමාදන් වු අතර දානමය කටයුතු සදහා දෙමාපියන් හා ගුරුමණ්ඩලය දායකත්වය දක්වන ලදි..

මෙහි දී භාවනා වැඩසටහන්, ධර්මදේශනා සහ සුවිශේෂි සක්මන් භාවනා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර  ගැනීමට අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය මෙන්ම දෙමාපිය හා විද්‍යාලයේ බාල දක්ෂ සංගමයේ සහයෝගය නොමදව ලැබුණි.

Vedio..

නර්තන අංශයේ ජයග්රිහණ..

අප විද්‍යාලයෙන් ඉදිරිපත් වූ නර්තන කණ්ඩායම් දෙකකටම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට හැකි වූ අතර එහිදී පළමු කණ්ඩායම විසින් පහතරට දෙවොල් සමූහ පිරිමි කනිෂ්ඨ අංශයේ සමස්ත ලංකා තෙවන ස්ථානය හිමිකර ගත් අතර දෙවන කණ්ඩායම විසින් පහතරට සමූහ බලි නර්තනයෙන් සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගන්නා ලදි.

මෙහිදි සිසු පුහුණු කිරිම් වෙනුවෙන්, විද්‍යාලයීය නර්තන අංශයභාර ආචාර්ය ඉන්දිකා කල්‍යණි මහත්මිය ඉතා වෙහෙසක් හා කැපවීමක් සිදු කළ අතර ඒ පිළීබදව එතුමියට විද්‍යාලයේ සැමදෙනාගේම ස්තූතිය හිමිවන අතර මෙම ජයග්‍රහණ සදහා අවශ්‍ය දායකත්වයන් හා සහයෝගය දැක්වූ විදුහල්පති තුමා ඇතුලු සියලු දෙනාට ද අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි වේ..